Nasza oferta

Do zazielenienia dachów oraz innych dużych powierzchni zielonych, proponujemy:

  • sadzonki rozchodników w paletach rozsadowych
  • pędy rozchodników (sadzonki pędowe, zwane niekiedy kłączami lub kiełkami rozchodników) do zasiewu manualnego, o dużej zdolności do wytwarzania korzeni przybyszowych. Materiał w formie mieszanki gatunkowej nieukorzenionych sadzonek pędowych sedum. Mieszanka w proporcjach zapewniających uzyskanie optymalnych walorów estetycznych przy zachowaniu selekcji gatunków odpornych lub o wysokiej zdolności regeneracji, utrzymujących i rozwijających się w trudnych warunkach wegetacji.Pędy cięte rozchodników


Zawartość gatunkowa:
8 gatunków podstawowych wzbogaconych o 5 ÷ 10 gatunków i odmian uzupełniających
Zawartość pędów o długości 2-4 cm:
około 80%
Zawartość słabo ukorzeniających się pędów kwiatowych:
poniżej 2% (standard zachowany w całym sezonie sprzedaży, również w okresie kwitnienia roślin)
Jednostka sprzedaży:
1 kg
Sugerowana minimalna gęstość siewu:
100g na m²Sadzonki rozchodników o wymiarach bryły korzeniowej 4 x 4 cm

Multiplat:
jedna paleta rozsadowa zawiera 104 sadzonki
Kompozycja w palecie:
monokultura
Jednostka sprzedaży:
multiplat
Sugerowana minimalna gęstość nasadzeń:
16 sadzonek na m²Sadzonki rozchodników o średnicy bryły korzeniowej 2,5 cm

Multiplat:
jedna paleta rozsadowa zawiera 192 sadzonki
Kompozycja w palecie:
monokultura
Jednostka sprzedaży:
multiplat
Sugerowana minimalna gęstość nasadzeń:
25 sadzonek na m²

dachy ekstensywne porady

Rośliny na dachy zielone ekstensywne

Specyficzne warunki panujące na dachu sprawiają, że podstawowym kryterium wyboru roślin powinna być ich wytrzymałość na trudne warunki wegetacji oraz duże możliwości adaptacyjne i wysoka zdolność regeneracji...

pędy rozchodników porady

Pędy rozchodników

Zastosowanie na dachy zielone sadzonek pędowych rozchodników (ciętych pędów sedum), jest rozwiązaniem racjonalnym ekonomicznie: niższe nakłady finansowe oraz mniejsza pracochłonność siewu...

dachy ekstensywne porady

Sadzonki sedum - standardy wielkościowe dla dachów ekstensywnych

W specjalistycznej produkcji sadzonek z przeznaczeniem na zielone dachy ekstensywne stosowane są multiplaty (wielodoniczki) o zróżnicowanej ilości i wielkości komórek...

dachy ekstensywne pielęgnacja porady

Dachy ekstensywne - pielęgnacja

Przy pielęgnacji dachów ekstensywnych należy stosować zabiegi zgodne z wytycznymi, w kwestii wymagań środowiskowych niemieckiego Towarzystwa Naukowo-Badawczego Krajobrazu i Rolnictwa...

Zazielenianie dachów polskich miast.

Zazielenianie dachów polskich miast.

Wspieramy konferencję "Zazielenianie dachów polskich miast"

31.03.2023 Wrocław

Warsaw Home Green Days 23 - 25 Marca 202

Warsaw Home Green Days 23 - 25 Marca 202

Międzynarodowe Targi Architektury Krajobrazu


23 - 25 Marca 2023


Sadzonki Sedum katalog © Sadzonki Sedum