Rośliny na dachy zielone ekstensywne - dobór roślin

Specyficzne warunki panujące na dachu sprawiają, że podstawowym kryterium wyboru roślin powinna być ich wytrzymałość na trudne warunki wegetacji oraz duże możliwości adaptacyjne i wysoka zdolność regeneracji. W szczególnej mierze dotyczy to dachów zielonych ekstensywnych, gdzie podstawową zasadą jest stosowanie substratu ubogiego w składniki organiczne, o niewielkiej miąższości, stwarzającego niekorzystne warunki dla rozwoju roślin niepożądanych, w tym chwastów.

Podstawową byliną, stosowaną na ekstensywne dachy zielone jest rozchodnik (sedum) występujący w wielu gatunkach i odmianach. Różnorodność odmian pozwala na tworzenie kompozycji kolorystycznych i sprawia, że dach rozchodnikowy nie wymaga wzbogacania o dodatkowe rośliny dla uzyskania satysfakcjonującego efektu wizualnego.

Inwestorom, którzy oczekują jednak większej różnorodności roślin, polecamy jako rośliny uzupełniające na stanowiska słoneczne:

 • rojniki (sempervivum),

 • niektóre zioła:
  • lebiodka pospolita (Origanum vulgare),
  • macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum),
  • tymianek właściwy (Thymus vulgaris);

 • trawy:
  • strzępica (Koeleria glaca),
  • kostrzewa (Festuca L.),
  • sesleria (Sesleria caerulea),
  • kostrzewa sina (Festuca glauca);
 • byliny:
  • goździk kropkowany (Dianthus deltoides),
  • aster alpejski (Aster alpinus),
  • dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans),
  • dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis),
  • dzwonek karpacki (Campanula carpatica),
  • floks szydlasty (Phlox subulata),
  • gęsiówka alpejska (Arabis alpina),
  • goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum),
  • karmnik ościsty (Sagina subulata),
  • kosaciec niski (Iris pumila),
  • len złocisty (Linum flavum),
  • skalnice (Saxifraga),
  • smagliczka skalna (Alyssum saxatile),
  • ukwap dwupienny (Antennaria dioica),
  • zawciąg nadmorski (Armeria maritima).
dachy ekstensywne porady

Rośliny na dachy zielone ekstensywne

Specyficzne warunki panujące na dachu sprawiają, że podstawowym kryterium wyboru roślin powinna być ich wytrzymałość na trudne warunki wegetacji oraz duże możliwości adaptacyjne i wysoka zdolność regeneracji...

pędy rozchodników porady

Pędy rozchodników

Zastosowanie na dachy zielone sadzonek pędowych rozchodników (ciętych pędów sedum), jest rozwiązaniem racjonalnym ekonomicznie: niższe nakłady finansowe oraz mniejsza pracochłonność siewu...

dachy ekstensywne porady

Sadzonki sedum - standardy wielkościowe dla dachów ekstensywnych

W specjalistycznej produkcji sadzonek z przeznaczeniem na zielone dachy ekstensywne stosowane są multiplaty (wielodoniczki) o zróżnicowanej ilości i wielkości komórek...

dachy ekstensywne pielęgnacja porady

Dachy ekstensywne - pielęgnacja

Przy pielęgnacji dachów ekstensywnych należy stosować zabiegi zgodne z wytycznymi, w kwestii wymagań środowiskowych niemieckiego Towarzystwa Naukowo-Badawczego Krajobrazu i Rolnictwa...

Kolory jesieni na zielonym dachu

Kolory jesieni na zielonym dachu

Zaprośmy jesień na zielony dach. Przebarwiające się pędy rozchodnika album w odmianie Coral Carpet utworzą gęsty, niski dywan w ciepłych kolorach jesieni.

Zielone danych nie muszą być zielone

Zielone danych nie muszą być zielone

Zielone dachy nie muszą być zielone, sadzonki sedum zapewniają szeroką paletę kolorów i pozwalają na utworzenie różnorodnych zestawów.


Sadzonki Sedum (rozchodniki) © Sadzonki Sedum