Sadzonki rozchodników – standardy wielkościowe dla dachów ekstensywnych

W specjalistycznej produkcji sadzonek z przeznaczeniem na zielone dachy ekstensywne stosowane są multiplaty (wielodoniczki) o zróżnicowanej ilości i wielkości komórek (cel). Stosowanie sadzonek rozchodników w doniczkach P9 budzi poważne obiekcje i nie znajduje uzasadnienia merytorycznego. Wynika przede wszystkim z potrzeby unifikacji produkcji różnych bylin, przede wszystkim tych z przeznaczeniem do nasadzeń w gruncie rodzimym. Stosowanie sadzonek sedum w doniczce P9 powinno być warunkowe, na wyraźną prośbę Inwestora, ze świadomością wynikających z tego faktu zagrożeń i czynników niepożądanych.

Rozchodniki to byliny o minimalnych wymaganiach glebowych i przede wszystkim płytko korzeniące się. Należy mieć świadomość, że przynajmniej połowa zwartości doniczki P9 z jednosezonową sadzonką sedum to nieprzekorzeniona ziemia ogrodnicza, która w trakcie nasadzeń w sposób znaczący zmienia skład specjalistycznego substratu dachowego.

Przy założonej miąższości warstwy wegetacyjnej 8 cm oraz gęstości nasadzeń 16 sadzonek na m2 powierzchni, wprowadzamy do dedykowanego podłoża dachowego 8 litrów/m2 niepożądanej ziemi ogrodniczej (uniwersalnej), co tym samym daje nam ok. 10% niekorzystnej struktury podłoża w masie. Może to mieć negatywny wpływ na prawidłową pracę i efektywność drenażu, będący skutkiem zamulenia warstwy filtracyjnej. Następstwem mogą być problemy z prawidłowym odprowadzaniem nadmiaru wody, a powstające zastoiny wodne stworzą wysoce niekorzystne warunki dla roślin, powodując ich zamieranie.

Znacznym dodatkiem ziemi ogrodniczej powodujemy brak powtarzalności w składzie substratu dachowego, negatywnie wpływamy na jego granulację oraz zmniejszenie jego wodoprzepuszczalności. Zwiększamy ilość składników organicznych w substracie dachowym, stwarzając w ten sposób udogodnienie dla silniejszego wzrostu samosiejek roślin niepożądanych. Tym samym podważamy standard stosowania specjalistycznego produktu oraz niweczymy doświadczenie i wkład producentów dachowych substratów ekstensywnych w bezproblemową eksploatację dachu i zadowolenie Inwestorów.

W przypadku rozchodników, roślin o dużym potencjale do rozrostu za pomocą korzeni przybyszowych wykształcanych z naziemnych pędów, wielkość doniczki nie zrekompensuje nam zagrożeń płynących ze zmiany struktury specjalistycznego substratu dachowego ekstensywnego i nie przełoży się w sposób bezpośredni na siłę wzrostu rośliny, a tym samym na jej możliwości szybkiego zazielenienia dużych powierzchni.

Maty wegetacyjne sedum - kosztowna alternatywa

Alternatywnym materiałem do zazielenienia powierzchni dachu jest mata wegetacyjna rozchodnikowa. Zastosowanie gotowych mat sedum wiąże się ze zwiększonymi nakładami finansowymi i w wielu przypadkach nie jest uzasadnione ekonomicznie. Należy uwzględnić wyższy niż w przypadku sadzonek i pędów koszt maty, jak również znaczne koszty transportu i umieszczenia mat na dachu, co często może wiązać się z koniecznością zastosowania żurawia.

W przypadku wyboru mat rozchodnikowych na nośniku z włókna kokosowego, wskazane jest zwrócenie uwagi czy w produkcie poziom chloru, potasu i sodu został zmniejszony technologicznie.

Klasa włókna kokosowego zależy od regionu uprawy, warunków klimatycznych i sposobu produkcji. Włókna płukane w wodzie morskiej mogą być zasolone, czyniąc je szkodliwym podłożem dla roślin. Duża zawartość soli może spowodować obumarcie roślin. Należy pamiętać, że jakość zastosowanego w macie rozchodnikowej włókna kokosowego ma kluczowe znaczenie dla dalszej prawidłowej wegetacji roślin.

dachy ekstensywne porady

Rośliny na dachy zielone ekstensywne

Specyficzne warunki panujące na dachu sprawiają, że podstawowym kryterium wyboru roślin powinna być ich wytrzymałość na trudne warunki wegetacji oraz duże możliwości adaptacyjne i wysoka zdolność regeneracji...

pędy rozchodników porady

Pędy rozchodników

Zastosowanie na dachy zielone sadzonek pędowych rozchodników (ciętych pędów sedum), jest rozwiązaniem racjonalnym ekonomicznie: niższe nakłady finansowe oraz mniejsza pracochłonność siewu...

dachy ekstensywne porady

Sadzonki sedum - standardy wielkościowe dla dachów ekstensywnych

W specjalistycznej produkcji sadzonek z przeznaczeniem na zielone dachy ekstensywne stosowane są multiplaty (wielodoniczki) o zróżnicowanej ilości i wielkości komórek...

dachy ekstensywne pielęgnacja porady

Dachy ekstensywne - pielęgnacja

Przy pielęgnacji dachów ekstensywnych należy stosować zabiegi zgodne z wytycznymi, w kwestii wymagań środowiskowych niemieckiego Towarzystwa Naukowo-Badawczego Krajobrazu i Rolnictwa...

Zazielenianie dachów polskich miast.

Zazielenianie dachów polskich miast.

Wspieramy konferencję "Zazielenianie dachów polskich miast"

31.03.2023 Wrocław

Warsaw Home Green Days 23 - 25 Marca 202

Warsaw Home Green Days 23 - 25 Marca 202

Międzynarodowe Targi Architektury Krajobrazu


23 - 25 Marca 2023


Sadzonki Sedum (rozchodniki) © Sadzonki Sedum